طب اسلامی و طب سنتی

قال رسول الله صل الله علیه و اله وسلم :العلم علمان علم الادیان و علم الابدان

سلام

این وبلاگ فعلا آپدیت نمیشود

دیگر سوال نپرسید و نظری نفرمایید

متشکر 

نویسنده: محمد ׀ تاریخ: دو شنبه 9 شهريور 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

برای تهیه کتاب جامع مزاج شناسی استاد حکیم فرزانه خیر اندیش با شماره ذیل یا ادرس ایمیل در تماس باشید. 

کتاب مزاج شناسی و نسخه های استاد خیراندیش  

 جواد علی قلی پور همراه: 09358207863 ---rmirzayi@gmail.com

نویسنده: محمد ׀ تاریخ: دو شنبه 25 خرداد 1398برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

یاداوری میکنم  که:  عقد دائم و موقت، همچنین انجام مسافرت در این ایام (حدود 5 روز در ماه) هم از نظر دینی و هم از نظر منجمین، توصیه نمی‌شود.

از عمل حجامت و فصد نیز در این ایام نهی شده است مگر در شرایط ضرورت و ناچاری که قبل از ان حتما صدقه و خواندن ایه الکرسی سفارش گردیده است

در تقویم زیر هم ایام قمر در برج عقرب امده هم قمر در صورت فلکی عقرب که حدودا 5 روز میشود  ولی در تقویمهای نجومی همیشه یکی ازین دو گونه نوشته میشود که بنابر فتوی برخی علما احتیاط بر هر دو گونه هست

نویسنده: محمد ׀ تاریخ: یک شنبه 2 اسفند 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

نشانه شناسی خون در لیوان حجامت


اگر در لیوان اول خون غلیظ باشد و هنگام برداشتن لیوان از روی پوست ، لیوان به پوست شخص چسبیده باشد نشان از خطر سکته در اثر غلظت و تکاثف شدید است . این افراد هر لجظه ممکن است دچار عارضه قلبی شوند، خطرناک ترین حالت خون همین است . از رنگ و بوی آن هم می توان به نوع مزاج و خلط غالب بر آن پی برد. البته سودا غلبه و برتری شدید دارد اما این که سودا از چه خلطی رسوب کرده و به این شکل در آمده مهم است ، از آمیزه با صفرا یا بلغم یا از خود خون و یا سودا در کبد و مبادی دیگر مانند طحال و یا آوندهای خون رسان ، سودا خودش در خودش تغلیظ شده است .
اگر در این حالت خون در همان لیوان اول به نصفه هم نرسد و در لیوان دوم بند آید . نشان از شدت تکاثف و غلظت دارد. حجام سعی می کند با ازدیاد فشار بادکش و یا طولانی کردن زمان بادکش خون را وادار به خروج کند. باید توجه داشت که :در صورتی که خون بند آمده باشد ، طولانی کردن زمان بادکش موجب بروز تاول های زیاد می شود.
اگر خون در لیوان اول غلیظ باشد و به کندی خارج شود اما در لیوان دوم هم خون به همان نسبت از لحاظ غلظت باشد ولی مانند لیوان اول خارج شود نشان از غلظت خون دارد اما این غلظت به آن شدت نیست که در اواخر لیوان اول بند آید و به لیوان دوم نرسد . پس نسبت به حالت قبلی غلظتش کمتر است اما به هر حال این هم خطرناک است.
اگر خون در لیوان دوم بشدت غلیظ باشد گرچه به کندی خارج می شود اما به لیوان سوم نمی رسد، یعنی انتهای لیوان دوم بند آید ، نشان از غلظت شدید خون است اما خطرش از حالت قبلی کمتر است .
اگر در لیوان اول خون بسرعت و با رقت کافی خارج شود اما در لیوان دوم ناگهان غلیظ شود ، نشان از غلبه صفرا در مبادی سطحی بدن و رسوب سودای در خود تغلیظ شده همراه با صفرای سوخته مبدل به سودا شده در اندام های داخلی بدن مانند کبد و طحال و زهدان و غیره است.
اگر خون در هر 3 لیوان حجامت بسرعت خارج شود و شاید در اواخر یا اواسط لیوان سوم کمی سفت باشد نشان از غلبه صفراست . التهاب و گرمای صفراوی بخوبی در آن مشاهده می شود.


میزان چربی خون
اگر چربی سخت و غلیظ در خون مشاهده شود به اصطلاح امروز به آن کلسترول می گویند .میزان چربی و کلسترول از مشاهده سطح خون در لیوان حجامت مشخص می گردد . مانند آن که مقداری نفت روی آب ریخته شود . غلبه سودا و صفرای غلیظ با افزایش غیر طبیعی کلسترول در خون حجامت مشخص می گردد.
تری گلیسیرید خون هم مانند آن که شیر با خون مخلوط شده خود را نشان می دهد . اگر میزان تری گلیسیرید زیاد باشد ، مایع سفید یا صورتی بسیار کمرنگ از خون جدا می گردد . غلبه بلغم با افزایش این نوع چربی نمایان می گردد . کبد و معده هر دو در هضم غذا دچار سو مزاج هستند .


اسید اوریک
اگر در خون حجامت ، علامت انعکاس خون نسبت به نور تابیده آن مشاهده گردد ، نشان از وجود اسید اوریک و اوره است . اگر نور را بر خون بتابانید متوجه انعکاس نور از اجسام بسیار ریزی که همچون ستاره در آسمان پر ستاره می درخشند مشاهده می گردد . رنگ خون زرد تیره یا سبز تیره ای است که با رنگ قرمز خون در آمیخته است ، این خون حرارت و گرمای زیادی دارد.
اگر بوی خون از لیوان حجامت استشمام شود نشان از وجود عفونت است . در این حالت گرمای خون چندان بالا نیست . مگر آن که شخص در اثر درگیر شدن خون با عفونت دچار تب شده باشد . هنگام تب شاید بهتر بود حجامت انجام نمی شد.


تذکر مهم :
حجامت نباید در حال گرسنگی انجام شود ، در این صورت نشانه شناسی های مذکور قابل اعتماد نخواهد بود ، چرا که هنگام خالی بودن معده خون به خوبی به سمت پوست نمی آید و به فرمایش امام صادق (ع) :(( حجامت مکنید مگر اندک چیزی در معده باشد))
اگر معده در هنگام حجامت خالی باشد ، خون رقیق به سمت داخل کشیده می شود و خون غلیظ نمی تواند خارج شود . باید دستگاه گوارش به رگ های بدن خصوصا رگ های سطحی بدن فشار وارد کند تا خون در شرایط متعادل به سمت پوست برود . اجزای رقیق و غلیظ خون نباید از هم جدا شوند.
• اگر پوست زیر لیوان متورم شود علامت سوء مزاج کبد است.
• اگر رنگ پوست بر آمده بسیار گرم و تیره رنگ باشد و رنگ آن به بنفش بادمجانی نزدیک باشد التهاب صفرا و سودای کبد را نشان می دهد.
• اگر رنگ پوست قرمز باشد و گرم و ملتهب التهاب صفراوی کبد را نشان می دهد ، هر چه رنگ قرمز شدیدتر باشد و گرمای بیشتری داشته باشد التهاب صفراوی کبد شدیدتر است.
• اگر رنگ پوست از شدت تکاثف از قرمز بادمجانی به سیاه متمایل تر باشد التهاب سوداوی سوخته را نشان می دهد. در این حالت گرمای محل بر آمده مانند گرمای نوع اول نیست اما گرم است . ممکن است احساس خارش داشته باشد که نشان از سودای سوخته زیاد است.

نویسنده: محمد ׀ تاریخ: سه شنبه 9 تير 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

نبایدها در بارداری:

1. پرهیز از یبوست.

2. پرهیز از حمام زیاد.

3. پرهیز از حرکات و ورزشهای سنگین.

4. پرهیز از نزدیکی زیاد خصوصا در اوائل حاملگی و اواخر آن و مخصوصا در حاملگی اول.

5. پرهیز از زمین خوردن و ضربت خوردن.

6. پرهیز از پرخوری و کم خوری.

 

ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

فواصل مناسب آمیزش جنسی

از نظر طب ایرانی منی در زن و مرد از لطیف ترین و بهترنی بخش خون ساخته می شود و به همین دلیل افراط در روابط جنسی و دفع منی زیاد به تدریج باعث بروز ضعف و سردی بدن می گردد، لذا بهترین زمان ارتباط وقتی است که نیاز واقعی برای دفع منی تولیدشده وجود دارد و نه صرفا تحریک به وسیله محرکات خارجی.

تولید منی در مرد حدودا در مدت سه شبانه روز صورت می گیرد لذا نزدیکی هر سه شبانه روز یک بار مناسب است. البته این زمان برای افراد گرم و تر می تواند کمتر و برای افراد سرد و خشک می تواند بیشتر باشد.

 

ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

الإمام علیّ علیه السلام :

ما کَثُرَ شَعرُ رَجُلٍ قَطُّ إلاّ قَلَّت شَهوَتُهُ .

امام على علیه السلام :

موى هیچ مردى زیاد نمى شود ، مگر آن که شهوتش کاهش مى یابد . (1)

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم :

مَنِ استَطاعَ الباءَةَ فَلیَتَزَوَّج ؛ فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلبَصَرِ ، وأحصَنُ لِلفَرجِ ، ومَن لَم یَستَطِع فَعَلَیهِ بِالصَّومِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءٌ. (2)

پیامبر خدا صلى  الله  علیه و  آله و سلّم :

 

ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

رهیزهای زمانی:

عنه صلى  الله  علیه و  آله و سلّم

- فی وَصایاهُ لِعَلِیٍّ علیه السلام: یا عَلِیُّ، لا تُجامِعِ امرَأَتَکَ فی أوَّلِ الشَّهرِ و وَسَطِهِ و آخِرِهِ ؛ فَإِنَّ الجُنونَ وَ الجُذامَ وَ الخَبَلَ لَیُسرِ عُ إلَیها و إلى وَلَدِها.

یا عَلِیُّ ، لا تُجامِعِ امرَأَتَکَ بَعدَ الظُّهرِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ فی ذلِکَ الوَقتِ یَکونُ أحوَلَ ، وَالشَّیطانُ یَفرَحُ بِالحَوَلِ فِی الإِنسانِ .

یا عَلِیُّ ، لا تُجامِعِ امرَأَتَکَ فی لَیلَةِ الأَضحى ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ لَهُ سِتُّ أصابِعَ ، أو أربَعُ أصابِعَ .

یا عَلِیُّ ، لا تُجامِعِ امرَأَتَکَ بَینَ الأَذانِ وَالإِقامَةِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ حَریصاً عَلى إهراقِ الدِّماءِ .

 

ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

زمانهای مناسب جهت آمیزش جنسی

رسول اللّه  صلى  الله  علیه و  آله و سلّم

- فی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ علیه السلام: یا عَلِیُّ ، عَلَیکَ بِالجِماعِ لَیلَةَ الإِثنَینِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ حافِظاً لِکِتابِ اللّه  ، راضِیاً بِما قَسَمَ اللّه  عز و جل .

یا عَلِیُّ ، إن جامَعتَ أهلَکَ فِی لَیلَةِ الثُّلاثاءِ فَقُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ ، فَإِنَّهُ یُرزَقُ الشَّهادَةَ بَعدَ شَهادَةِ أن لا إلهَ إلاَّ اللّه  وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللّه  ولا یُعَذِّبُهُ اللّه  مَعَ المُشرِکینَ ویَکونُ طَیِّبَ النَّکهَةِ وَالفَمِ ، رَحیمَ القَلبِ ، سَخِیَّ الیَدِ ، طاهِرَ اللِّسانِ مِنَ الغیبَةِ وَالکَذِبِ وَالبُهتانِ .

 

ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

رتباط جنسی رفتاری است که جنبه های مختلفی از اصول شگانه سلامتی از جمله «حرکت جسمانی»، «اعراض نفسانی» و «احتباس و استفراغ» را در بر می گیرد.

اثرات مفید آمیزش جنسی

برقراری رابطه جنسی سالم پیامدهای روانی و جسمی مثبتی برای همسران دارد، از جمله:

 

ادامه مطلب ......


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درد از چیست؟

1) شراکت بین عامل به وجود آورنده درد = سبب

2) پذیرنده درد = اندام

اندام پذیرای ماده درد آور:

1) ناتوانی اندام ناشی از سوء مزاج(خصوصا سرد)

2) ناتوانی سرشت اندام

3) جذب زیاد حرارت + حرکت زیاد بیمار ← نمی توان از قسمت سوء مزاج جدا کرد.

4) اینکه اندام در زیر اندامان دیگر قرار گرفته است باعث میشود که مواد به سوی او روی آورند← ایجاد درد پاها و باسن

سبب درد آور:

 

ادامه مطلب ..........


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

یاداوری میکنم  که:  عقد دائم و موقت، همچنین انجام مسافرت در این ایام (حدود 5 روز در ماه) هم از نظر دینی و هم از نظر منجمین، توصیه نمی‌شود.

از عمل حجامت و فصد نیز در این ایام نهی شده است مگر در شرایط ضرورت و ناچاری که قبل از ان حتما صدقه و خواندن ایه الکرسی سفارش گردیده است

 

نویسنده: محمد ׀ تاریخ: جمعه 8 اسفند 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 تقویت هورمون زنانه:

برای تقویت و افزایش دادن هورمون زنانه، باید هر روز به هر طریق که می‌توانید از رازیانه استفاده کنید. می‌توانید آنرا بجوشانید و آبش را بنوشید، یا نرم بکوبید و با ادویه یا خوراکی‌های روزانه مخلوط کرده و مصرف کنید، یا کوبیده‌ی آنرا با آب سرد یا آب گرم و شکر مخلوط کرده و میل فرمایید، یا پودر آنرا در دهان بریزید و با آب میل کنید، یا با آب، خمیر کرده و بصورت قرص‌هایی درآورده و ببلعید و با داروهای دیگری که در موارد زنانه مصرف می‌کنید، مخلوط کرده و بخورید.

ادامه مطالب ......


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: سه شنبه 9 دی 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 قبل از هر توضیحی لازم به بیان هست کسانی که همسرانشان توانایی براورده شدن نیاز اقایانشون را ندارند اقایان از نسخه های ضغیفتر دیگر استفاده کنند

بقیه در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:تقویت نیروی جنسی - درمان زود تنزالی, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


 ۱ ـ چندوقتی است که دست و پاهام از گرما می سوزد و احساس خشکی

شدید دارم .آیا می توانم ازدرمان لکه همزمان دستور شما را استفاده کنم ؟ آیا عرق رازیانه با عسل سینه .......

ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: جمعه 6 تير 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 استاد حسین خیراندیش (موسسه تحقیقات حجامت ایران):


آدرس : تهران؛ اتوبان اشرفی اصفهانی؛ خيابان ناطق نوری؛ ميدان باغ فیض؛ جنب امام زاده "جعفربن موسی بن جعفر و حمیده خاتون" (امام زاده باغ فیض)

تلفن: 44468323

 

دکتر حسین روازاده

 تلفن:

..........................

ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: جمعه 16 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

درمان خارش مهبلی

 

درمان دیسمنوره

افزایش دهنده میل جنسی بانوان

 

آرام بخش(پریود و یائسگی)

رفع حالت تهوع بارداری

افزایش دهنده ترشح شیر

درمان

منورازی

درمان آمنوره و اختلالات قاعدگی

درمان سندرم پیش از قاعدگی

pms

درمان سندرم یائسگی

 

گل سرخ

رازیانه

زیره سبز

بادرنجبویه(پریود)

بادرنجبویه

رازیانه

مورد

زیره سبز

گیاه 5 انگشت

(قطره ویتاگنوس)

گیاه 5 انگشت

(قطره ویتاگنوس)

اسطوخودوس

بداغ

زنیان(خوردانه)

علف چای(پریود)

زنجفیل

انیس(خوش طعم کننده شیر)

برنجاسف

زیره سیاه

 

علف هفت بند

 

اسطوخودوس

 

سنبل الطیب

(یائسگی)

نعنا

ریحان

همیشه بهار

گشنیز

 

 

 

بادرنجبویه

 

گل ساعتی(یائسگی)

بابونه

زیره سبز

کیسه چوپان

بومادران

 

 

 

زیره سیاه

 

 

 

زیره سیاه

 

پونه

 

 

 

 

 

 

 

شنبلیله

 

علف چای

 

 

 

 

 

 

 

شوید

 

هل سبز

 

 

 

 

 

 

 

قطره شیر افزا

 

گل زوفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده: محمد ׀ تاریخ: سه شنبه 13 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

‏۱ـ دو سال است که به بیماری زگیل تناسلی مبتلا شده ام .زندگی زناشوییم 

را تحت الشعاع قرار داده است .راهنمائیم کنید
 
پاسخ:سرکه انگبین شبی یک لیوان ۱۲۰ شب.کیسه کشیدن و با
 
ادامه مطلب ..............................

ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: یک شنبه 11 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 ‏۱ـ بنده در سوال قبلیم درباره ی خونریزی های شدید و پی در پی از شما

پرسیدم و شما مصرف عدس با عسل و عرق بومادران و گیاه دم اسب و
حجامت عام و بادکش را تجویز کردید بنده همه ی موارد را طی 7 ................
 
ادامه مطلب .............

ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

  ‏۱ـمرد31ساله با غلبه صفرا سودا..زیاد پشت کامپیوتر و کتاب هستم برای

تقویت دید بهتر چشمهام از عرق رازیانه بعنوان شستشو استفاده میکردم که

پس از 2 روز خارش گرفت ک با ........................
 
ادامه مطلب .......

ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 ‏۱ـ دختر7ساله اي دارم كه مدتي ست در خواب يا بيداري خون دماغ ميشه

 

 

البته در خوزستان زندگي ميكنيم ولي در زياد در آفتاب حركت نميكنه لطفا

 

 

راهنمايي كنيد؟

 

 

پاسخ:بهتر است ......................
 
ادامه مطلب .....

ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 ‏۱-  آیا تیرگی زانو و آرنج نیز بر اثر سودایی می باشد چون من از بچگی این

 

 

مشکل رو داشتم و آیا می توان از روشهای که برای درمان لکه های

 

 

قهوه ای داده اید استفاده کرد؟

 

 

پاسخ:بله میتواند ...........................
 
ادامه مطلب .....

ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

واریکوسل را واریس بیضه ها هم مینامند.این بیماری امروزه بین مردان بسیار

 

شایع شده و یکی از دلایل عدم باروری مردان میباشد.درطب سنتی علت این

 

بیماری را رسوب سودا در عروق بیضه میدانیم.پس جهت درمان باید سودا را

 

از این عروق پاکسازی کنیم.همانطور که میدانید برای پاکسازی عضو ابتدا باید

 

کل بدن را سودازدایی کرده(اصلاح مزاج)و سپس اندام را پاکسازی نمود.جهت

 

 

درمان موارد زیر توصیه میگردد:‏

 

الف)سرکه انگبین(۲ لیوان عسل+۲لیوان عرق نعنا+۱ لیوان سرکه طبیعی)‏

 

از این ترکیب یک سوم لیوان ریخته الباقی را آب بریزید و یکساعت بعد شام

 

میل شود.‏

 

ب)روغن مالی با روغن بابونه هر شب(اگر در دسترس نبود از روغن کنجد و یا

 

زیتون استفاده کنید)‏

 

ج)بادکش کمر و زیرشکم یک شب در میان ۲۱ مرحله

 

د)کاهش مصرف سردیها مخصوصا سودازاها و افزایش خوراک گرم و تر مثل

 

انگور و انار شیرین و ...‏

 

ه)حجامت عام یک الی دو مرحله در ربع سوم ماه قمری به فاصله یکماه

 

سپس در صورت برطرف نشدن چند عدد زالوی ریز روی بیضه ها میگذارند

 

این عمل را ۲ الی ۳ مرتبه بسته به شدت درگیری انجام میشود هر دو هفته  یکبار.‏

  

‏**توجه:ضمنا خوبست قبل از زالو اندازی یکمرحله حجامت پوبیس(زیرشکم)‏ انجام گردد.‏
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 از نگاه طب سنتی چاقی نشان از افزایش رطوبت(تری)است و لاغری نشان

 

 

از افزایش خشکی در تن است.حال هرکدام از اینها به دو دسته تقسیم میگردد.‏

 

 

افزایش تری میتواند از آن یک فرد بلغمی باشد یا دموی .برعکس افزایش

 

 

خشکی هم میتواند از آن یک فرد صفراوی باشد یا ..................
 
ادامه مطلب ......

ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 کم خونی یکی از مشکلات شایع عصرحاضراست،که بیشتر در جامعه زنان

 

 

شایع است.از نگاه طب سنتی زنان مستعد کم خونی هستند بدلیل اینکه

 

 

غالبا ........................
 
ادامه مطلب .....

ادامه مطلب
نویسنده: محمد ׀ تاریخ: شنبه 10 خرداد 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , elmolabdan.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com